Ymddiriedolwyr:

Dr Kathrin Thomas

Dr Duncan Cameron

Professor Judith Hall

Dr Tei Sheraton

Dr Richard Adams

Wynne Roberts

Ros Bellamy

Dr Steve Capey/

Arsylwyr:

Cat Jones, Hyb Cymru Africa

Marianna, Lauren and Elodie o IHCC

Andrew Jones, THET

Swyddogion gallwch gysylltu  â:

Dr Tony Jewell (Cadeirydd) tonyjewell8@gmail.com

Mike Grant (Trysorydd)

GrantMC@cardiff.ac.uk

Buddug Nelson (Ysgrifenyddes)

Buddug.Nelson@wales.nhs.uk

© 2016 by Steve Capey.

s.capey@swansea.ac.uk

created with Wix.com

Phone us:

029 2022 8549

kathrinthomas@hotmail.com

Find us:

Wales for Africa Health Links Network

Temple of Peace & Health 
Cathays Park
Cardiff
CF10 3AP