Bwriad Cysylltiadau Cymru o Blaid Africa yw hyrwyddo a gwarchod iechyd o safon uchel yn Affrica a Chymru.Yn benodol ond nid yn gyfan gwbl drwy sefydlu partneriaethau rhwng gweithwyr iechyd yng Nghymru ac Affrica.                         

Dr Tony Jewell

Neges gan ein  Cadeirydd

CEFNOGI PROSIECTAU LLES A IECHYD CYMREIG WEDI'U SEFYDLU YN AFFRICA IS-SAHARA

Please reload

BWRIAD CCoBA

Ein bwriad yw i hwyluso a chydlynu dull gweithredu effeithiol i hyrwyddo a chynrychioli y datblygiadau o'r GIG a Chysylltiadau Iechyd Cyhoeddus yn Nghymru. Nod y rhydwaith yw hybu ac amddiffyn  iechyd safonol yn Affrica a Chymru.  Yn benodol ond nid yn gyfan gwbl drwy sefydlu partneriaethau rhwng gweithwyr iechyd yng Nghymru ac Affrica.

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Black Instagram Icon
  • Wix Google+ page

Mae cyfraniadau arianol CCoBA yn helpu i ni gydlynu gyda'n 

prosiectau a galluogi i ni gynnal ein partneriaeth  cynaliadwy o safon uchel hefo gwledydd Affrica Is- Sahara

Mae gennym nifer o linciau iechyd sy'n bodoli yn Nghymru.

Mae CCoBA yn  datblygu cynllun unigryw er mwyn sicrhau datblygiadau  cynaladwy o fewn maes iechyd yn ngwledydd Affrica is- Sahara. 

© 2016 by Steve Capey.

s.capey@swansea.ac.uk

created with Wix.com

Phone us:

029 2022 8549

kathrinthomas@hotmail.com

Find us:

Wales for Africa Health Links Network

Temple of Peace & Health 
Cathays Park
Cardiff
CF10 3AP 

Picture6