CYSYLLTIADAU IECHYD

Mae Dolen Cymru’n elusen annibynnol sydd wedi creu dolen unigryw rhwng Cymru a Lesotho. Ers 1985 crëwyd partneriaethau sy’n newid bywydau rhwng cymunedau, ysgolion, sefydliadau iechyd ac unigolion.

Rydym yn bartneriaeth rhwng Ysgol Meddygaeth Gambia a Choleg Meddygaeth Abertawe. Mae’r cysylltiad ‘Swansea Gambia’ wedi ei gyd-arwain rhwng staff a myfyrwyr o fewn De Cymru a Gambia. Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau pob blwyddyn er mwyn codi arian ar gyfer cynnal ein rhaglen cyfnewid gyda nyrsys, bydwragedd a myfyrwyr yn astudio meddygaeth.

We are a partnership between the School of Medicine in The Gambia and the College of Medicine, SwanseaThe Swansea Gambia Link is co-led by staff and medical students within South Wales and The Gambia. We organise a number of events each year to fundraise for our nursing, midwifery and medical student exchange programmes.

Mae cysylltiad Glan Clwyd-Hossana yn bartneriaeth rhwng staff Glan Clwyd yn ysbyty wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru, DU a staff yn Ysbyty ‘Nigist Eleni Memorial’ yn Hossana, De Ethiopia. Cafodd y cysylltiad rhwng Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty NEM Hossana ei sefydlu yn 2006 fel rhan o brosiect fenter eang y GIG er mwyn annog cysylltiadau rhwng sefydliadau iechyd yn y DU ac yn ysbytai yn wledydd ac incwm isel. Sefydlwyd ‘offshoot Eye link’ ac yn fwy diweddar cysylltiad Gofal Sylfaenol.

Bwriad PONT fel elusen yw adeiladu model newydd o ddatblygu wedi ei selio ar gysylltiadau personol uniongyrchol rhwng cymunedau yma yng Nghymru a chymunedau yn Uganda. Mae'r gefeillio rhwng tref Pontypridd a bwrdeistref Rhondda Cynon Taf gyda thref ac ardal Mbale yn Uganda yn cynnig sylfaen i PONT allu gwireddu ei amcan. Ar hyn o bryd mae 13 categori gwahanol o bartneriaethau rhwng y ddwy gymuned, a phwrpas y rhain yw gwella bywydau pobl Mbale.

​Mae ‘Life for African Mothers’ yn elusen sy’n cefnogi iechyd mamau. Golygai hyn ein nod yw gwneud genedigaeth yn fwy diogel yn Affrica is-Sahara gan ddarparu meddyginiaeth i drin eclampsia a gwaedlif ar ôl esgor. Drwy ddarparu meddyginiaeth i drin cymhlethdodau geni plant, rydym wedi cael y cyfle i allu cefnogi ysbytai a chanolfannau iechyd ledled Affrica, o ganlyniad i hyn rydym wedi gweld gostyngiadau enfawr mewn marwolaethau mamau.

Nod Umoyo yw gweithio hefo trigolion Malaŵi a De Affrica er mwyn cyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm, a throi’r breuddwyd o “Iechyd i bawb” yn realiti. Rydym yn breuddwydio i drigolion Malaŵi alli gyflawni  lefel iechyd allai gael ei gymharu â’r safonau orau yn y byd erbyn canol y 21ain canrif, rydym hefyd yn bwriadu ymestyn y nod yma i weddill De Africa hefyd.

Mae ‘Vale for Affrica’ yn gweithio gyda TOCIDA yn nosbarth Tororo o Uganda, Affrica er mwyn gwella gofal iechyd, addysg a gwasanaethau llyfrgell, drwy feithrin cymuned. Wedi ei leoli ym Mro Morgannwg mae ‘Vale for Affrica’ yn aelod o’r rhaglen arloesol Wales for Africa’ ble mae mwy na 100 o elusennau’n gweithio er mwyn cyflawni Nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

© 2016 by Steve Capey.

s.capey@swansea.ac.uk

created with Wix.com

Phone us:

029 2022 8549

kathrinthomas@hotmail.com

Find us:

Wales for Africa Health Links Network

Temple of Peace & Health 
Cathays Park
Cardiff
CF10 3AP