CEFNOGWCH NI

RYDYM YN CROESAWU EICH RHODDION

Y ffordd symlaf i gefnogi ein gwaith yw i gyfrannu'n ariannol

Mae rhoddion i Gysylltiadau Cymru o Blaid Affrica yn galluogi i ni barhau  â gwaith hanfodol ein helusen.

 

Mae eich cefnogaeth tuag at CCoBA yn hanfodol.

Mae pob cyfraniad yn mynd yn uniongyrchol i CCoBA ac yn cael ei ddefnyddio i hwyluso a chyd-drefnu dull gweithredu effeithiol o hyrwyddo a chefnogi datblygiad y GIG a Chysylltiadau Iechyd Cyhoeddus yng Nghymru.

Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad a gallwch ei roi.

Diolch i chi am gyfrannu tuag at ein gwaith.

© 2016 by Steve Capey.

s.capey@swansea.ac.uk

created with Wix.com

Phone us:

029 2022 8549

kathrinthomas@hotmail.com

Find us:

Wales for Africa Health Links Network

Temple of Peace & Health 
Cathays Park
Cardiff
CF10 3AP